Het SVB-BGT

Het SVB-BGT is het Samenwerkingsverband van Bronhouders van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Zij is de vertegenwoordiger van zeven typen bronhouders die vanuit verschillende overheidslagen samenwerken aan een landsdekkende BGT: De nieuwe gedetailleerde kaart van Nederland. Meer dan 2.000 geo-specialisten in het land werkten hard aan de vulling van de Landelijke Voorziening bij het Kadaster, waar de BGT wordt geregistreerd.

Om dit doel te realiseren hebben de verschillende bronhouders er goed aan gedaan om in 2012 de Stichting SVB-BGT op te richten. Op 15 april 2015 is de oprichting van de definitieve Stichting met alle zeven partijen in het bestuur officieel met statuten bekrachtigd. Uitgangspunt in de samenwerking is gelijkwaardigheid van de bronhouders. Deze gelijkwaardigheid komt tot uitdrukking in de samenstelling van het Bestuur en de financiering van het Samenwerkingsverband.